trubaduren

Stränggjutning

Kategori: Allmänt

Nu har det äntligen blivit lite mer fart här på jobbet, just nu hoppar jag mellan två ganska olika projekt.  Det ena handlar om det här med stränggjutningen, ett av de sista momenten i ståltillverkningen när flytande glödhet massa kyls ner och formas till stålbalkar. Det sker ofta i en s.k. stränggjutningsmaskin. Att förklara hela processen är väl lite väl komplicerat, men det vi gör med det här projektet är helt enkelt att använda oss av en stränggjutningsmaskin i mindre skala (pilotskala) för att mäta flöden och hastigheter i den flytande metallen. Man hoppas på en större förståelse bakom metallflödet i stränggjutningsmaskinen.
 
Eftersom flytande stål ofta uppgår till väldigt höga temperaturer (över 1000 grader) är det väldigt svårt att hitta bra mätmetoder för t.ex. flöde och liknande. Hittills har man bara gjort tester i vatten, men eftersom vatten varken har samma densitet (täthet mellan molekylerna) eller viskositet (tjockhet, se förklaring) medför det såklart en del problem. Nu har man istället för vatten hittat en metall som har liknande egenskaper till stål men som har en mycket lägre smältpunkt, och det är den som vi använder oss utav. Vi har endel problem med mätinstrumenten eftersom de inte riktigt tål att mätas med i flytande metall. Bara att hitta mätinstrument har tydligen varit svårt eftersom det inte är någon som gjort något liknande förut, därför finns inga färdiga mätinstrument att köpa utan man har fått ta det som passat "mindre dåligt". Det har blivit en del avbrott,
 
Det jag gjort i projektet har mest varit att ta tester, skriva logg och skriva ner filnamn. Jag tycker det har varit kul eftersom jag har fått lite riktiga uppgifter, även om de är väldigt enformiga. I slutändan tycker jag ändå att det är ganska coolt att det vi gör kan betraktas som banbrytande inom stränggjutning, vi gör ju det som ingen annan gjort tidigare.
 

 
 
 
Kommentera inlägget här: